De energie-inhoud van een pinda

9 januari

In voedsel zit energie opgeslagen, die we gebruiken om ons lichaam warm te houden en te bewegen. Omdat duidelijk te maken is de proef met het verbranden van een pinda bedacht. Het is een prima practicum om in de onderbouw te doen.

Doel

Aantonen van brandstoffen in voedsel.

Nodig

 • erlenmeijer van 100 mL.
 • maatcilinder van 50 mL.
 • pinda
 • prepareernaald
 • thermometer
 • statief met klemmen
 • lucifers

Uitvoering

 1. Meet met de maatcilinder pre­cies 50 mL water af en doe dat in de erlenmeijer. Hang de erlenmeijer in de klem aan het sta­tief.
 2. Meet met de thermometer de tempe­ratuur van het koude water en no­teer die.
 3. Pel de pinda. Er mag geen vlies meer om de pinda zitten. Neem één zaadlob voor de proef.
 4. Weeg deze pinda-zaadlob nauwkeu­rig. Noteer.
 5. Steek de pinda op de prepareer­naald. De pinda mag niet breken, voorzichtig dus.
 6. Houd de pinda in een lucifervlam totdat hij bra­ndt.
 7. Houd de brandende pinda onder de erlenmeijer totdat de pinda uitge­brand is.
 8. Lees de temperatuur van het verwarmde wa­ter op de thermometer af, en noteer dat. Bereken daarna het temperatuurver­schil.

Vragen.

Om 1 mL water 1°C in temperatuur te laten stijgen is een hoeveelheid energie nodig van 4,2 joule. (joule is de eenheid waar­mee we energie meten.)

 1. Als je goed gekeken hebt, zie je de pinda een beetje "vochtig" worden tijdens het branden. Ook spatten er brandende druppel­tjes van de pinda af. Welke stof(fen) in de pinda vormt (vormen) de brandstof ?
 2. Hoe groot was het temperatuurverschil tussen het koude en het warme water
 3. Om 50 mL water 1°C in temperatuur te laten stijgen is ....... j­ou­le nodig.
 4. Om 50 mL water ........ °C (= tempera­tuurverschil) te laten stijgen is  ...... joule aan energie nodig. Deze energie kwam van jouw pinda.
 5. Hoeveel kJ levert 1 g pinda ? Hoeveel dus 100 g.
 6. Kijk in de voedingsmiddelentabel hoe groot de verbrandingswaarde is.
 7. Dit klopt niet met jouw berekening. Blijkbaar is er energie verloren ge­gaan. Noem een aantal oorzaken van warmteverlies.

PINDA-0.docx
Leswerk