Examen 2023-1 vmbo-BB biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen biologie voor vmbo-BB van het eerste tijdvak van 2023.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.