Examen 2024-1 biologie vmbo-TL/GL

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen biologie voor vmbo-tl van het eerste tijdvak van 2024.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Erratumblad 2 Verslag Examenbespreking

Download hier de bestanden.