Examen 2022-1 vmbo-BB biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen voor vmbo-BB biologie van het eerste tijdvak van 2022.

Vragen PDF Erratumblad 1 Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.