Examen 2019-2 vmbo-TL biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen voor het tweede tijdvak van 2019 voor vmbo-TL biologie.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.