Examen 2019-1 vmbo-TL/GL biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen 2019, eerste tijdvak voor het vak biologie in VMBO-TL/GL. Het verslag van de examenbespreking staat hier ook.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2 Verslag Examenbespreking

Download hier de bestanden.