Examen 2021-2 vmbo-KB biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen vmbo-KB voor het eerste tijdvak van 2021 voor biologie.

Vragen PDF Informatieboekje Uitwerkbijlage Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.