Examen 2023-1 vmbo-KB biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het vak biologie voor het eerste tijdvak van 2023 voor vmbo-KB.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.