Examen 2019-1 havo wiskunde-B

Examen

Hier vindt  u de bestanden voor wiskunde B voor havo van het eerste tijdvak van 2019.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.