Examen 2023-1 havo wiskunde A

Examen

Hier vindt u het examen van het eerste tijdvak van 2023 voor havo van wiskunde A.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2

Download hier de bestanden.