Examen 2023-2 havo wiskunde B

Examen

Hier vindt u het examen wiskunde B voor havo van het tweede tijdvak van 2023.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.