TOA

 

Welkom op de pagina van de TOA-sectie. 

 

 

 

De TOA-sectie is ruim vijftien jaar geleden opgericht door TOA’s binnen de NVON die vonden dat hun beroep onderbelicht bleef binnen en buiten de vereniging. In die vijftien jaar is het duidelijk dat binnen de NVON de toa een gelijkwaardige rol speelt als docenten. Maar buiten de NVON ligt nog een gebied waar wij als TOA’s onze invloed kunnen uitbreiden.

De TOA-sectie heeft plannen om deze nieuwe NVON website te gebruiken om voor de TOA’s in Nederland een plek te zijn waar gehaald en gebracht kan worden. Gehaald in de vorm van bijvoorbeeld practicumvoorschriften, reparatiehandleidingen voor apparatuur of een overzicht van leveranciers. Denk daarbij niet alleen aan de vertrouwde onderwijsleveranciers, maar ook slachthuizen, drogisterijen en electronicazaken. Om dit materiaal te kunnen verstrekken verwachten wij van jou als toa dat je informatie met ons deelt, zodat wij dat aan de collega’s kunnen aanbieden.

De TOA-sectie in een breed scala van NVON-groepen vertegenwoordigd. Zo hebben wij niet alleen afgevaardigden in de bovenbouw, onderbouw commissie en NLT, maar zitten wij ook in de BC-ARBO en de BC-vakbond. Natuurlijk is het jaarlijkse TOA-congres een activiteit waar wij als sectie heel trots op zijn. Maar ook in de toekomst willen wij meer activiteiten ontplooien die jullie als TOA kunnen helpen in je werk. Zo zijn wij in gesprek met opleidingcentra voor een gedegen TOA-opleiding en zullen wij via de website veiligpracticum.nl jullie op ARBO-gebied bijstaan.

TOA-congres
Elk jaar organiseert de TOA-sectie een congres voor en door TOA's. Zij doen dit in samenwerking met wisselende instituten. Tijdens deze congressen worden vooral veel praktische workshops gegeven. Getracht wordt een goede balans te vinden in de verschillende vakken waarbij bijvoorbeeld ook NLT en Techniek niet worden vergeten. Het is ook voor de aanwezigen een ideale plek om ervaringen met vakgenoten uit te wisselen en te netwerken.

TOA-handboek
In 2015 is bij het jubileumcongres het TOA-handboek geïntroduceerd. Dit handboek wat gebaseerd is op het oude “HaBoB” zou volgens ons een plek moeten hebben in elk kabinet of op elk bureau van TOA’s in Nederland. Het boek is een handig naslagwerkje wat naar behoefte kan worden aangepast en/of aangevuld. Het up-to-date houden van dit handboek is een belangrijke taak, waarbij ook wordt gekeken naar de digitale toekomst.

Veiligpracticum.nl
In samenwerking met Voion is de website veiligpracticum.nl in het leven geroepen. De doelstelling van deze website is TOA’s in Nederland een plek te geven waar ze met al hun ARBO-vragen naar toe kunnen. Maar waar ook veilige proeven zijn te vinden en waar indien mogelijk veilige alternatieven worden geplaatst voor risicovolle experimenten.

Opleiding
De tijd dat TOA’s slechts de materialen de klas in brachten liggen ver achter ons. De TOA is samen met zijn/haar vakdocenten verantwoordelijk voor een didactisch goed en ARBO-eilig practicum. De TOA-sectie blijft dan ook streven naar een gedegen beroepsopleiding op tenminste MBO4 niveau waarbij dan aanvullend een didactiek aantekening wenselijk is.

Samenstelling sectiebestuur

Myra Albers, Saskia van Baaren, Bert de Jong, Henriëtte Klein Bluemink, Daniëlle Cloots (plaatsvervangend voorzitter), Liliane Huge, Monique Kisters, Wilma Wolfkamp en Claudia de Leeuw. 

Jaarverslagen

2015
2016
2017

Rechtspositie

De NVON is onderdeel van een federatieve vakbond. Dit betekent dat je wel een verzoek kan doen voor vakbondsondersteuning, b.v. bij arbeid geschillen. Maar in het geval van een staking heeft deze federatieve vakbond geen stakingskas. Aangezien de NVON een vakvereniging is met een TOA-sectie is de ondersteuning op dit gebied voor TOA’s optimaal.

Voorbeeldfunctie toa_6_0

Voorbeeldfunctie toa_7_0

Voorbeeldfunctie toa_instr_8_0                             

Voorbeeldfunctie instr_9_0

 

TOA Handbook

Het TOA-handboek is een musthave voor elke Technisch Onderwijs Assistent.

Webshop
Experiment

Heb jij nog goede experimenten voor onze website?

Deel ze met vakgenoten