Examenprogramma vwo wiskunde D

Hier vindt u het examenprogramma voor wiskunde D voor het vwo

Wiskunde D betreft een schoolexamen. Er is geen syllabus voor geschreven met een verdere uitwerking. Dat geeft de docent vrijheid om haar lessen in te richten en ook vrijheid in de manier waarop zij toetst of de leerling de stof voldoende beheerst.

examenprogramma_wiskunde_dvwo.pdf
Publicaties