Twee kernexperimenten rond temperatuur en warmte

Ton van der Valk, Ineke Frederik

Warm en koud, warmte en koude zijn woorden die in het dagelijks leven veelvuldig gebruikt worden. Ze duiden iets aan dat met voelen te maken heeft, met de aanwezigheid van vuur of ijs of met eigenschappen van stoffen. Aan het begin van het natuurwetenschappelijk onderwijs wordt van leerlingen verwacht dat zij in plaats van warm en koud de begrippen temperatuur en warmte gaan gebruiken. De ervaring leert dat dat niet goed lukt.

Download de pdf

valk-t-van-der-frederik-I-2001-twee-kernexperimenten-rond-temperatuur-en-warmte_nvox_26-10_534-537.pdf
NVOX

NVOX 2001 • nummer 10 • bladzijde 534 - 537