Samenhang door afstemming van bètavakken

Maarten Pieters, Erik Woldhuis

De Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw roept veel respons op, ook vanuit de bovenbouw. Leraren zien er kansen en mogelijkheden voor afstemming tussen bètavakken in. SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, wil in nauwe interactie met leraren, schoolleiders en landelijke organisaties werken aan curriculumontwikkeling. Zij zal samen met hen onderzoeken hoe samenhang tussen vakken versterkt kan worden, en welke bronnen daarbij nuttig zijn.

NVOX

NVOX 2017 • nummer 3 • bladzijde 130-131

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!