Het bèta-mozaïek: Samenhang tussen de vakken

Miranda Overbeek

Als je een mozaïek van dichtbij bekijkt, zie je alleen losse steentjes. Pas wanneer je een stap naar achteren zet, wordt het patroon zichtbaar. Onderwijs is voor leerlingen vaak ook een mozaïek van afzonderlijke lessen. Door leerervaringen van verschillende momenten bewust aan elkaar te verbinden, worden leerdoelen zoals ‘leren onderzoeken’ zichtbaar. De ECENT conferentie 2014 stond in het teken van deze mozaïek metafoor, met als raamwerk de Kennisbasis Onderbouw Natuurwetenschappelijke vakken en Technologie.

Download het artikel

Overbeek-M-2015-Het-bta-mozaek-Samenhang-tussen-de-vakken-met-de-Kennisbasis-Onderbouw-Natuurwetenschappelijke-vakken-en-Technologie_NVOX_40-2_100-102.pdf
NVOX

NVOX 2015 • nummer 2 • bladzijde 100-102