Redactioneel: Boos!

Anneke Thurlings

Het redactioneel van hoofdredacteur Anneke Thurlings

Boos!


Met verbazing heb ik de voorlopige voorstellen bekeken van de werkgroep Vakvernieuwing die ook de eindexamenprogramma’s onder de loep heeft genomen. Er dwaalden al voorstellen rond op LinkedIn en op de Woudschoten natuurkunde conferentie.

Ik wist niet beter dan dat het vmbo-programma stevig onder handen zou worden genomen. Dat mocht ook wel eens gebeuren want daar was jarenlang niets aan gedaan. Maar dat er ook flink geschoffeld is in de havo-en vwo-programma’s is voor mij nieuw. Natuurkunde, biologie en scheikunde moeten fiks in uren terug, vooral op de havo. Natuurkunde en biologie op de havo lopen terug van 400 naar 280 slu, dat is maar liefst 30% minder. Scheikunde gaat van 320 slu naar 280 slu. Ook het PWS wordt zomaar geschrapt!

Op het vwo is de afname iets minder spectaculair, maar moeten er voor natuurkunde en biologie 84 slu vanaf en voor scheikunde 44 slu. (Of dat klopt, weet ik niet zeker.) En ook daar: weg met het PWS!

De leerlingen moeten meer gymmen, meer maatschappijleer krijgen en burgerschapskunde tot zich nemen. Laat de natuurwetenschappelijke kennis die nodig is voor burgerschapskunde toch bij de docenten van de vakken: die hebben er namelijk verstand van.

Uit een nadere bestudering van de PISA-resultaten blijkt dat de extreem lage score voor taalvaardigheid vooral door vmbo-KB-leerlingen gehaald wordt. Daar moet het gat gedicht. De afname van de scores voor wiskunde en natuurwetenschappen geldt voor alle niveaus. Waarom worden de uren natuurwetenschappen dan gekort? Waarom wordt er zo nonchalant omgegaan met onze vakken? Hebben onze leerlingen geen recht meer op voldoende natuurwetenschappelijke kennis?

Hoe voorkomen we dat dit gebeurt? Meld je zo snel mogelijk aan voor de klankbordgroep via www.nvon.nl/nieuws/klankbordgroeponderwijsontwikkeling dan is er hopelijk nog bijsturing mogelijk.

Hoofdredacteur NVOX
redactie@nvon.nl

5_Redactioneel-Boos-NVOX-2-2024.pdf
NVOX

NVOX 2024 • nummer 2 • bladzijde 5