Kracht en beweging in de sport

Koos Kortland, Elwin Savelsbergh, Kees Hooyman, Robert Wielinga

ln NVOX van september 2OO2 schreven wij onder de titel 'Leren door zelf modelleren' over het gebruik van computermodellen in de klas. In dat artikel stond een korte beschrijving van de natuurkundemodule 'Een sportieve beweging'. !n dit artikel gaan we uitvoeriger in op deze module over kracht en beweging in de sport, en op de ervaringen hiermee in de praktijk.

NVOX

NVOX 2003 • nummer 9 • bladzijde 419 - 422

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!