BROEIKAS AARDE - EEN PRAKTISCHE OPDRACHT VOOR COMPUTERONDERSTEUND MODELLEREN

Koos Kortland, Elwin Savelsbergh, Kees Hooyman, Robert Wielinga

In NVOX van september 2002 schreven wij onder de titel 'Leren door zelf modelleren' over het gebruik van computermodellen in de klas. In dat artikel stond een korte beschrijving van een drietal modules voor leren modelleren bij achtereenvolgens natuurkunde, scheikunde en biologie en van het afsluitende leerlingproject rond het centrale thema 'Systeem Aarde'.

In dit artikel beschrijven we de opzet van en de ervaringen met één van de deelprojecten in dit leerlingproject: Broeikas Aarde - een leefbare temperatuur. 

Download het artikel.

Kortland-K-etal-2003-broeikas-aarde_28-7_326-329.pdf
NVOX

NVOX 2003 • nummer 7 • bladzijde 419-422