De beoordeling van open onderzoek in de natuurkunde

Frank Budding, Kees Hellingman, Egbert Holl, Johan de Jong

Hoe beoordeel je verslagen van open onderzoeksopdrachten? Dit is één van de moeilijkheden waar collega's op stuiten, wanneer zij hun leerlingen een open onderzoek naar hun eigen keuze willen laten doen. Door de grote verscheidenheid in onderwerpen en uitwerking daarvan is onderling vergelijken tussen verschillende verslagen moeilijk en lijkt het beoordelen een kwestie van "natte vinger" -werk. Het Engelse project GASP (Graded Assessment of Science Project) heeft voor het oplossen van dit probleem een criteria-lijst ontworpen die als "meetlat" kan dienen voor allerlei soorten onderzoeksverslagen (zie toelichting bij fase 3). Deze criteria zijn toegepast op werk van Nederlandse leerlingen en de uitkomsten zijn door de "werkgroep Beoordeling Open Onderzoek", een aantal docenten aan scholen voor havo/vwo, aan universiteiten, alsmede de samensteller van het "EXO-logboek" van de KUN (Nijmegen), vergeleken en besproken. Op grond daarvan is de hierna volgende Nederlandse versie van de criteria ter beoordeling van open onderzoek opgesteld. Het is weliswaar een eerste versie (gedateerd juni 1991), maar toch zo compleet, dat deze tekst gekopieerd aan leerlingen kan worden verstrekt.

NVOX

NVOX 1991 • nummer 8 • bladzijde 324 - 330

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!