Cycluszooming in de praktijk

Diederik van Erp, Wim Sonneveld

In de tweede fase is er accent gelegd op het onderwijs in vaardigheden. Een voor velen nieuw onderdeel daarin vormt het technisch ontwerpen. In een voorgaand artikel (Inzoomen op de ontwerpcyclus 1) is beschreven hoe door middel van de methode 'Cycluszooming' het technisch ontwerpen in de klas kan worden aangeleerd. In november 2001 deden leerlingen van zeven klassen (havo en vwo) van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR), tijdens het vak Algemene Natuurwetenschappen, ervaring op met het uitvoeren van een aantal opdrachten volgens deze methode. Deze sessie, waaraan ongeveer 160 leerlingen en 4 docenten hebben deelgenomen, leende zich uitstekend om te onderzoeken in hoeverre de methode effectief is voor het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden. In onderstaand artikel doe wij verslag van de resultaten van het onderzoek dat in die periode werd uitgevoerd. In dit onderzoek werd niet alleen gekeken naar de ontwikkeling van ontwerpvaardigheden, maar ook naar de mate waarin de motivatie van de leerlingen voor en de interesse in het technisch ontwerpen en de techniek veranderde. 

Download het artikel

Van-Erp-D-Sonneveld-W-2003-Cycluszooming-in-de-praktijk_NVOX_2-5_206-209.pdf
NVOX

NVOX 2003 • nummer 5 • bladzijde 206-209