Technisch ontwerpen - een eerste kennismaking

Marcel Dees, Ineke Frederik

Er zijn er geen twee hetzelfde. Ze presteren - net als leerlingen - alemaal verschillend. Leerlingen van havo-4 werken gemotiveerd en hard aan hun ontwerpopdracht. Hun docent (Marcel Dees) is nieuweling op het gebied van technisch ontwerpen in de klas en aangenaam verrast. De opdracht 'muizevalauto' blijkt heel geschikt te zijn om havo-4 leerlingen een boeiende introductie in technisch ontwerpen te geven. In de laatste, stressvolle weken van het schooljaar gaan ze geinspireerd aan het werk. Kom daar maar een om! "Echt leerzaam, en eerlijk gezegd zouden we eerder voor technische natuurkunde kiezen dan we normaal gedaan zouden hebben" melden Janno en Wilco. De opdracht is afkomstig uit het netwerk Technisch Ontwerpen van de TUD. "Moet u volgend jaar weer doen, meneer", is het advies van de leerlingen. ook dat overkomt een natuurkundeleraar niet elke dag...

Download het artikel.

Dees-M-Frederik-I-2002-Technisch-ontwerpen-een-eerste-kennismaking_NVOX_27-4_151-155.pdf
NVOX

NVOX 2002 • nummer 4 • bladzijde 151-155