ShowdeFysica demo 09, Expanderende lucht koelt af

2 juni • Ed van den Berg • Ed van den Berg

  In drie minuten laten voelen dat expanderende lucht afkoelt.

Vorige Volgende

Deze demonstratie laat in drie minuten voelen dat lucht afkoelt als hij uitzet. Aan de vervolgdemonstratie is enig risico verbonden. De demonstratie is zelfs geschikt voor de basisschool als alleen het verschijnsel getoond wordt. Maar hij is ook geschikt voor de bovenbouw v.o. als de modelmatige verklaring wordt gegeven. Leuk voor een open dag, want je kunt de hele zaal mee laten doen en denken.

De beschrijving van deze demo staat in het boek ShowdeFysica.

Commentaar van tester Peter Duifhuis
Ik heb deze proef als volgt uitgevoerd met eerstejaars natuur- en scheikunde van de leraaropleiding tweedegraads aan de HU.
1. Leerlingen mij na laten doen: blaas met een nauw gesloten mond op je hand,
2. Blaas nu met een open mond op je hand. (Stoom uit pan is niet aan bod geweest.)
Vervolgens een gesprek over met de vraag: Wat voel je? Hoe komt dat?
Vervolgens was er een student die kon vertellen dat als lucht uitzet, deze afkoelt, net als bij een bus deo.

De vragen in het voorschrift waren voor deze uitvoering zeker toereikend.

Suggesties:

1. Een simulatie van het verschijnsel kan getoond worden met de applet Gas properties van Phet: http://phet.colorado.edu/en/simulation/gas-properties;
Door het mannetje te verslepen wordt het volume groter.

2. Wat het voor deze doelgroep ingewikkeld maakt is dat er zowel iets met druk als met volume gebeurt. Misschien daar nog iets over zeggen. 

Bronvermelding
  1. Boek dat diende als inspiratiebron: Hewitt, P.G. (2010, 2014). Conceptual Physics (11th/12th edition). New Jersey: Pearson Education.
Leswerk