Showdechemie MA09 - Een rivierdelta

6 januari • Jaap van Schravendijk, Henny Kramers-Pals • Foto: Marco Metselaar

Een simulatie van het ontstaan van een rivierdelta als gevolg van het uitzakken van een kleisuspensie in contact met zout water.

Vorige Volgende

De “breede rivieren (die) traag door oneindig laagland gaan” (Marsman) zijn altijd troebel. Dat komt doordat zij klei bevatten. Klei ontstaat uit rotsblokken die bij talloos veel botsingen tot minuscule deeltjes zijn vermalen.

Als de rivier buiten zijn oevers treedt zet een deel van de klei zich af; hierbij ontstaat vruchtbare landbouwgrond (in Nederland: de uiterwaarden). Een ander deel blijft zweven en vormt in combinatie met zout water een delta.

Deltavorming treedt op bij alle grote rivieren ter wereld,

De beschrijving van deze demo staat in het boek Showdechemie – effectief demonstreren.

Links bij MA09 Een rivierdelta

In het bestand MA09 Links staat informatie over al het moois dat de Engelse site www.earthlearningidea.com te bieden heeft.

 

Bronnen

Bochter, R. (1995). Boden und Bodenuntersuchungen. Praxis Schriftenreihe Chemie, Band 53, p. 107- 111. Keulen: Aulis. ISBN 3-7614-1785-3.

Plummer, C.C., McGeary, D. (1991). Physical Geology (5th edition). Brown Publishers (p. 111).

Leswerk