Showdechemie KE04 - De blauwe kolf

6 januari • Henny Kramers-Pals • Foto: Marco Metselaar, Sanela Zivcic

Bij schudden wordt de oplossing blauw, maar de kleur trekt weer weg. Gaat vele keren goed.

Vorige Volgende

Kleurreacties zijn vaak heel bijzonder. Oplossingen die ineens van kleur veranderen, wekken verbazing. De magie van deze proef spreekt vooral jongere leerlingen aan. Oudere leerlingen en zelfs studenten blijken geboeid te raken door de proef, als deze wordt aangeboden als een open onderzoeksopdracht. De waargenomen verschijnselen roepen de behoefte op tot verklaring ervan. Het is de moeite en tijd waard om hypothesen over het reactiemechanisme te laten bedenken en toetsen.

De beschrijving van deze demo staat in het boek Showdechemie – effectief demonstreren.

Aanvullingen

Artikel in NVOX

In de bijlage KE04_artikel NVOX_2003 staan ook aanwijzingen voor de uitvoering van de demonstratie.

Studenten- en docentenhandleiding blauwe kolf

De bijlagen KE04_docentenhandleiding_blauwe_kolf en KE04_studentenhandleiding_blauwe_kolf zijn een vertaling van de digitale bijlagen van een artikel van Engerer en Cook (1999).

Veel voorkomende hypothesen

De bijlage KE04_veel voorkomende hypothesen is een verdere uitwerking van de paragraaf Tips voor de uitvoering bij proef KE04 in het boek Showdechemie - effectief demonstreren

Handleidingen groene versie blauwe kolf

In de bijlage KE04_handleiding groene_versie_blauwe_kolf staan een leerlingenhandleiding en een docententoelichting. Ze zijn gepubliceerd door Noble (2003) en vertaald door Henny Kramers-Pals.

 

Bronnen

Campbell, I.A. (1963). Kinetics - Early and often. J. Chem. Ed. 40(11), 578-583.

Cook, A.C., Tolliver, R.M. & Williams, I.E. (1994). The Blue Bottle Revisited.

J. Chem. Ed, 71(2), 160-161.

Engerer, S.C. & Cook, A.G. (1999). The Blue Bottle Reaction as a General Chemistry Experiment on Reaction Mechanisms. J. Chem. Ed. 76(11), 1519-1520.

Kramers-Pals, H. & Metselaar, M. (2003). De blauwe fles. NVOX, 28(7), 311-313.

Lister, T. (1995). Classic Chemistry Demonstrations, pp. 46-49. Londen; Royal

Societv of Chemistry.

https://edu.rsc.org/experiments/the-blue-bottle-experiment/729.article

Noble, M.E. (2003). Out of the blue. J. Chem. Ed. 80(5), 536A-536B

Summerlin, L.R. & Ealv, J.J.L. (1988). Chemical demonstrations: A sourcebook lor

Teachers. Volume I. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Vandaveer, W.R. & Mosher, M.J. (1997). The Blue Bottle Revisited. J. Chem. Ed.

74(4), 402.

Wellman, W.E. & Noble, M.E. (2003J. Greening the BIue Bottle. J. Chem. Ed. 80(5),

537-540.

 

KE04b_docentenhandleiding_blauwe_kolf.doc KE04b_handleiding_groene_versie_blauwe_kolf.doc KE04b_studentenhandleiding_blauwe_kolf.doc KE04b_veel-voorkomende-hypothesen.doc KE04b_artikel-NVOX_2003.pdf
Leswerk