Showdechemie - Aanvulling: Gereedschap voor het ontwerp van leerepisodes

25 maart

Het boek Showdechemie – effectief demonstreren beschrijft op p. 24 gereedschap voor het ontwerp van leerepisodes. Deze aanvulling betreft het ontwerpgereedschap uit de nascholingscursus Getting Practical. Deze heet in de Engelse cursus staging tool.

De nascholingscursus Getting Practical is in Groot-Brittannië ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek door Abrahams en Millar (2008) naar de effectiviteit van praktisch werk en gericht op verbetering daarvan. Henny Kramers en Peter Bom hebben in 2010 de Engelse cursus aangepast voor het Nederlandse bètaonderwijs (Kramers-Pals & Bom, 2010). Zie voor ervaringen met de nascholing het artikel Getting Practical ... inspiratie tot actie (Scheffers-Sap & Wietsma, 2012).

In de periode 2013-2016 zijn vier voor het vmbo aangepaste nascholingscursussen verzorgd door de NVON onder de titel Effectief praktisch werk.

De rode draad in de cursussen is: herontwerp van een leerepisode, nu met heldere leerdoelen en daarop gerichte leeractiviteiten, begeleiding en evaluatie. De cursisten testen hun herontwerp uit op school en presenteren de resultaten aan het eind. Het stappenplan van de staging tool ondersteunt het ontwerpproces.

De staging tool is een toneelmetafoor. Het ontwerpgereedschap geeft heuristische aanwijzingen voor een geslaagde ‘opvoering’ van een praktische activiteit. Er is hierbij expliciet aandacht voor de formulering van de leerdoelen en communicatie hierover met de leerlingen.

Aanvullingen

De bijlage Staging tool_Getting Practical is de Nederlandse versie uit 2013. Deze werd uitgereikt in de vorm van een bladwijzer bij de eerste cursussen Effectief praktisch werk

De toneelmetafoor is herkenbaar in de illustratie.

De bijlage VUE - latere versie staging tool heeft meer aandachtspunten. De toneelmetafoor is daarin verwijderd.  

Herziene nascholingscursus

Tijdens de voorbereiding van dit boek is het draaiboek herzien van de nascholingscursussen Getting Practical en Effectief praktisch werk. De herzierning betreft vooral de omwerking naar leerdoelen die beter aansluiten op de huidige en toekomstige examenprogramma’s. De eindredactie van Showdechemie verzorgt een training voor trainers in juni 2024.

VUE-latere-versie-staging-tool.docx Staging-tool_Getting-PracticaL.doc
Leswerk