Proef 1.7.3: Warm en koud water mengen

12 februari • Ton van der Valk

Deze demo laat zien welke eindtemperatuur je krijgt als je twee gelijke  hoeveelheden water van verschillende temperatuur bij elkaar giet.

1. Uitvoering

Het stukje les waarin deze demo past, kan het beste uit twee delen bestaan:

  • een korte inleiding met het doel van de demo: het voorspellen van de eindtemperatuur als het water bij elkaar wordt gegoten.
  • de demo zelf, zie het filmpje warm_en_koud_water_mengen.uitvoering.

Neem twee bakjes met even veel water van verschillende temperatuur (bijv. 16 en 60 oC). Meet beide temperaturen. Laat de leerlingen voorspellen wat de eindtemperatuur wordt als de hoeveelheden water bij elkaar gegoten worden.

Meet deze eindtemperatuur. Deze zal ongeveer in het midden van de twee begintemperaturen liggen (bij 16 en 60 oC is dat 38oC).

Herhaal de proef met twee keer zo veel warm als koud water. Laat de leerlingen weer voorspellen en check hun voorspelling.

2. Praktische aanwijzingen

Zie voor de praktische aanwijzingen het eerste deel van het filmpje  warm en koud water mengen.aanwijzingen voor de docent.

U heeft nodig:

  • een laboratoriumthermometer
  • twee bakken of flesjes met warm en koud water

Eventueel kunt het warme water een kleurtje geven.

3. Didactische aanwijzingen

Zie voor de didactische aanwijzingen (leerdoel, voorkennis en vragen) het tweede deel van het filmpje warm en koud water mengen.aanwijzingen voor de docent.

 

* met dank aan Peter Duifhuis, Anjali Kuldip Singh  en Fridolin van der Lecq voor het maken van de filmpjes in het Teaching and Learning Lab van het Freudenthal Instituut (Universiteit Utrecht).

Leswerk