Proef 4.4.3 Het vermogen van een leerling

22 mei

Doel van de proef: de leerlingen kunnen een schatting maken van hun eigen (arbeids)vermogen

Benodigdheden:

  • stopwatch (bijvoorbeeld op mobiele telefoon)
  • meetlint
  • trap(penhuis)

Stap 1: het bepalen van de arbeid die de spierkracht verricht als een leerling de trap op loopt.
Laat een leerling zijn gewicht  bepalen. Meet de hoogte van de trap op. Bereken met deze gegevens de arbeid die de spierkracht verricht als de leerling de trap op loopt.

Stap 2: het bepalen van de tijd
Laat een leerling nu zo snel mogelijk de trap op lopen en bepaal met de stopwatch de tijd die hij of zij daarvoor nodig heeft.

Stap 3: het schatten van het vermogen van de leerling
Bereken nu het vermogen dat de leerling tijdens het traplopen heeft ontwikkeld. Het werkelijk ontwikkelde vermogen is wat groter, onder andere omdat de leerling ook een kinetische energie heeft ontwikkeld en wrijvingskrachten heeft overwonnen.

Leswerk