Beter weten over eten. Deel 2 Leeractiviteit 9 Aantoonbaar in het voedsel

10 juni • Marijke Domis, Maarten Foeken

Om verschillende redenen worden kleurstoffen aan voedsel toegevoegd (bijvoorbeeld vanwege kleurverlies tijdens het bewerken en/of bewaren of om de natuurlijke kleur te versterken). Natuurlijke kleurstoffen en synthetische kleurstoffen (of teerkleurstoffen) zijn van elkaar te onderscheiden; dat is vrij eenvoudig aan te tonen.

Er zijn ook stoffen die om gezondheidsredenen aan het voedsel worden toegevoegd. Een voorbeeld van zo’n additief is 'jodium', een micronutriënt dat onmisbaar is voor de productie van het schildklierhormoon thyroxine.

In Nederland kan ongeveer 10% van de bevolking koemelk of de producten daarvan niet (goed) verdragen; het gaat dan meestal om lactose-intolerantie. Bij deze mensen ontbreekt het enzym lactase, dat de afbraak van lactose stimuleert. Het is belangrijk om voor het eten of drinken te weten of een product lactose bevat. Daarom is het zinvol om de ingrediëntenlijst op het etiket goed te bestuderen.

Vorige Volgende

Leerlingen leren, met behulp van ontvette witte wol of wit katoen, natuurlijke en synthetische kleurstoffen van elkaar te onderscheiden. Kleurstoffen zijn additieven die als E-nummers (100-181) op een etiket te vinden zijn.  

Aan gejodeerd zout is 'jodium' toegevoegd; dit jodium kan, na oxidatie van het jodide,  met behulp van een zetmeeloplossing worden aangetoond.

Lactose is een disacharide dat bestaat uit galactose en glucose. Nadat lactose in melk of een melkproduct met behulp van lactase gesplitst is in deze twee monosachariden, kan glucose worden aangetoond met behulp van fehlingsreagens.

 

Leerlingmateriaal

Het leerlingmateriaal, dat nodig is om de drie onderzoekjes uit te kunnen voeren, is via onderstaande links te vinden.

Bronvermelding
  1. Boek: Marijke Domis en Maarten (2016). 'Doen we practicum? Thema’s uit de biologie', Deel 1 (94-98)
  2. Artikelen in het boek ‘Beter weten over eten’: ‘De zwakte van zout, de kracht van kruiden’ van Joke van der Aalsvoort en ‘De Achilleshiel van een Allergie’ van Harry Wichers en Nicolette de Jong.
LA-2.9.1-kleurstoffen-in-voedingsmiddelen.docx LA-2.9.2.-Jodium-in-zout.-docx.docx LA-2.9.3-Lactose-in-melkproducten-.docx
Leswerk