Beter weten over eten, Deel 2, Leeractiviteit 7 Azijn en de Warenwet.

10 juni • Joke van der Aalsvoort

Wij kennen azijn als een product dat in de keuken wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor het maken van salades of marinades. Zoals alle producten, moet azijn aan zekere kwaliteitseisen voldoen; dit om ervoor te zorgen dat de consument waar voor zijn geld krijgt en om de volksgezondheid niet in gevaar te brengen. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Warenwet. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel azijnzuur er in azijn moet zitten. Ook staat er in de wet welke positieve en negatieve ionen bij voorkeur niet in azijn mogen voorkomen (zoals lood- en fosfaationen).

Vorige Volgende

In deze leeractiviteit controleren leerlingen of azijn aan de kwaliteitseisen van de Warenwet voldoet. Zo maken leerlingen kennis met het werk van een chemisch analist en met de praktijk van het controleren van voedingsmiddelen. Daarnaast is deze activiteit een mooie herhaling van alle stof die in 4 havo/vwo aan de orde is geweest.

Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een bepaling van het azijnzuurgehalte in tafelazijn door middel van een titratie. Het azijnzuurgehalte wordt vergeleken met wat er in de Warenwet staat.

Het tweede deel is een onderzoek naar de aanwezigheid van een aantal ionen in tafelazijn die volgens de Warenwet niet of weinig in tafelazijn mogen voorkomen.

Het project wordt afgesloten met een discussie waarin de practicumresultaten van de verschillende merken azijn onderling worden vergeleken en de beste azijn wordt gekozen volgens de Warenwet.

 

Leerling- en docentmateriaal

Al het materiaal dat nodig is voor een goed verloop van deze kwaliteitscontrole is in de bijlagen bij dit artikel te vinden.

Bronvermelding
  1. NVOX: Van der Aalsvoort, J. (2017). Contexten in azijn. NVOX (2), 78 – 79.
  2. Artikel in het boek ‘Beter weten over eten': ‘Waarom voedsel veiliger is dan ooit?’ van Alie de Boer.
  3. Boek: Bleys, H.T.M. (1977). Warenwet. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
  4. Website overheid-wetten
LA-2.7.1-Azijn-en-de-warenwet-Leerlingentekst.docx LA-2.7.2-Azijn-en-de-warenwet-Antwoorden.docx LA-2.7.3-Azijn-en-de-warenwet-Docententoelichting.docx
Leswerk