Examen 2023-1 vwo biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen biologie voor vwo van het eerte tijdvak van 2023 op donderdag 25 mei.

Vragen PDF Correctievoorschrift Maximum scorelabel Verslag Examenbespreking

Download hier de bestanden.