Examen 2024-1 vwo biologie

Examen

Hier vindt u het examen voor biologie van vwo van het eerste tijdvak van 2024.

Vragen PDF Correctievoorschrift Verslag Examenbespreking Erratumblad 2

Download hier de bestanden.