Examen 2019-1 vmbo-KB biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen biologie voor VMBO-KB van het eerste tijdvak van 2019. Straks staat hier ook het verslag van de examenbespreking.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.