Examen 2013-1 havo scheikunde

Examen

Eerste tijdvak examen scheikunde havo 2013

Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Verslag Examenbespreking Maximum scorelabel Vragen PDF Uitwerkbijlage Antwoorden PDF Vragen Word

De NVON (Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen) ondersteunt haar leden met het plaatsen van examenopgaven zoals opgaven tijdvak 1 en 2, regelgeving, antwoorden op examenvragen, uitwerkbijlagen, PMN, bezemexamen, examenbesprekingen, toelichting op examenopgaven enz. 

De NVON houdt elk jaar vergaderingen over het nakijken van de examens en de verslagen daarvan vindt u onder 'examenbesprekingen' bij dit examen. Het forum is rond de examentijd actief zodat leden elkaar kunnen helpen met nakijken en bij twijfels over antwoorden en dergelijke.