Examen 2024-1 havo scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen van het eerste tijdvak van 204 voor havo scheikunde.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Verslag Examenbespreking Erratumblad 2

Download hier de bestanden.