Examen 1993-1 vmbo-KB NaSk1

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen van het eerste tijdvak van 1993 voor mavo-C natuurkunde, nu vmbo-KB nask1.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.