Zoek de fout

Ton van Berkel, secretaris Stichting Theorie uit Experimenten

De science- en scheikundemethode ‘Theorie uit Experimenten’ schenkt aandacht aan zorgvuldig taalgebruik. Vaktermen worden geïntroduceerd in hecht gestructureerde opdrachten. Fouten en onduidelijkheden in teksten kunnen als kapstok dienen bij de constructie van vragen. Zo geeft een zinsnede “Teveel stikstof in de lucht” aanleiding om leerlingen te bevragen over het onderscheid tussen stof en element.  Je kunt er de stikstofproblematiek aan koppelen. Leerlingen moeten zelf, met behulp van een tabel met smelt- en kookpunten, de fout ontdekken in een artikeltje over tankers die vloeibaar gemaakt aardgas vervoeren.

Terugkoppeling

Terugkoppeling 2022 • nummer 1 • bladzijde 35

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!