Syllabi vwo wiskunde 2018

Hier vindt u de syllabi van wiskunde A, B en C van vwo voor 2018. Voor de bezemexamens geldrt de syllabus van 2017. Voor wiskunde d is op de site het examenprogramma beschikbaar, daar is geen syllabus voor.

In de syllabus vindt u een verdere uitwerking van het examenprogramma voor het examen van het beteffende jaar. De syllabus kan elk jaar gewijzigd worden. Het examenprogramma is in algemene termen geformuleerd, de syllabus is daar een uitwerking van, gericht op wat in het examen vewacht kan worden. Voor onderdelen die alleen in het schoolexamen getoetst moeten worden, geeft de syllabus geen verdere uitwerking, de docent heeft daarvoor meer vrijheid om lessen en toetsing in te richten.

syllabus_wiskunde_A-_2_versie-_vwo_2018_nader_vastgesteld-0.pdf syllabus_wiskunde_B-_2_versie_vwo_2018_nader_vastgesteld_3-0.pdf
Publicaties