Syllabi vwo wiskunde 2017

Hier vindt u de syllabi van de vwo-examens voor vwo wiskunde A, B en C van 2017. Dat zijn ook de syllabi voor de bezemexamens van 2018

In de syllabus vindt u een verdere uitwerking van het examenprogramma voor het examen van het beteffende jaar. De syllabus kan elk jaar gewijzigd worden. Het examenprogramma is in algemene termen geformuleerd, de syllabus is daar een uitwerking van, gericht op wat in het examen vewacht kan worden. Voor onderdelen die alleen in het schoolexamen getoetst moeten worden, geeft de syllabus geen verdere uitwerking, de docent heeft daarvoor meer vrijheid om lessen en toetsing in te richten.

wiskunde_a_2_versie_vwo_2017.pdf syllabus_wiskunde_B-_2_versie_vwo_2018_nader_vastgesteld_3-1.pdf wiskunde_c_2_versie_vwo_2017.pdf
Publicaties