Syllabi havo wiskunde 2018

Hier vindt u de syllabi met daarin de examenprogramma's voor wiskunde A en B van 2018 voor havo.

In de syllabus vindt u een verdere uitwerking van het examenprogramma voor het examen van het beteffende jaar. De syllabus kan elk jaar gewijzigd worden. Het examenprogramma is in algemene termen geformuleerd, de syllabus is daar een uitwerking van, gericht op wat in het examen vewacht kan worden. Voor onderdelen die alleen in het schoolexamen getoetst moeten worden, geeft de syllabus geen verdere uitwerking, de docent heeft daarvoor meer vrijheid om lessen en toetsing in te richten.

wiskunde_A_havo_2_versie_2018.pdf wiskunde_B_havo_2_versie_2018.pdf
Publicaties