syllabi havo wiskunde 2017

Hier vindt u de syllabi van wiskunde A en B voor havo van 2017.

In de syllabus vindt u een verdere uitwerking van het examenprogramma voor het examen van het beteffende jaar. De syllabus kan elk jaar gewijzigd worden. Het examenprogramma is in algemene termen geformuleerd, de syllabus is daar een uitwerking van, gericht op wat in het examen vewacht kan worden. Voor onderdelen die alleen in het schoolexamen getoetst moeten worden, geeft de syllabus geen verdere uitwerking, de docent heeft daarvoor meer vrijheid om lessen en toetsing in te richten.

syllabus_wiskunde_a_havo_2017_2014-17-05_nader_vastgesteld.pdf syllabus_wiskunde_b_havo_2017_2015_02_10_nader_vastgesteld2.pdf
Publicaties