Examens gevraagd!

Op de site zijn al veel examens te vinden, hetzij in pdf, hetzij in word of in beide formaten. Een inzamelactie heeft al veel opgeleverd. We streven er echter naar om alle examen vanaf 1972 ook in originele staat (ingescand als pdf) aan te kunnen bieden. Hieronder staan in excel alle bestanden van examens die op de site staan.

Vorige Volgende

De laatste grote klus voor het compleet maken van het examenarchief op de website waren de examens van biologie. Dank zij een collega die al veel had ingescand en een andere collega die nog een mooi archief had, is het gelukt om de examen biologie voor havo en vwo vanaf 1975 in .pdf op de website te plaatsen. Voor vmbo-TL en vmbo-KB zijn de examens aanwezig vanaf zo’n beetje 1994.

De havo en vwo examens voor scheikunde staan met wat hiaten nu vanaf 1972 op de site. Veel van de examens zijn ook omgezet naar word voor leden van de NVON, zodat collega’s deze naar eigen inzicht kunnen gebruiken. Voor vmbo-TL zijn de examens met wat hiaten ook vanaf 1972 in .pdf verkrijgbaar. De oudere examens staan ook in word. Ook hier geldt grote dank aan collega’s die veel hebben ingescand en examens in word hebben omgezet.

Voor natuurkunde staan de examens van havo en vwo in elk geval vanaf 1972 in word op de site. Van vmbo-TL geldt dat ook wel maar dan alleen met de bestanden in .pdf. Voor vmbo-KB geldt dat voor de examens vanaf 1983.

Vmbo-BB komt er jammer genoeg bekaaid af. Een redelijk aantal examens vanaf 2002 staat wel op de site.

De examens van wiskunde zijn vanaf 2000 ook op de site te vinden.

Bij de examens staan ook de bladen met errata vermeld. Van de examens van het eerste tijdvak staan van de laatste 20 jaar de verslagen van de vergaderingen van de NVON meestal ook vermeld. Er is dus een mooi overzicht. Blader eens door wat oude examens en zie hoeveel er gelijk lijkt gebleven. Kijk vooral hoeveel er ook is veranderd. Correctievoorschriften die bijna alleen aangeven wat de puntenverdeling is. Het aantal pagina’s dat in het algemeen stevig is toegenomen. Contexten die meer en meer hun intrede hebben gedaan. Kijk naar het gebruik van meerkeuze en ook naar onderwerpen die nu niet meer in de programma’s staan. Doe ook inspiratie op voor u eigen toetsen!

 

Op https://nvon.nl/publicatie/examens-gevraagd kunt u excelbestanden vinden met daarin per schoolsoort de examenbestanden die op de site staan. Bij elkaar een 7000 bestanden, verdeeld over ruim 1600 examens! Heeft u nog examens, bijlagen, correctievoorschriften en zo liggen die nog niet op de site staan, stuur ze op! We scannen ze graag in om de verzameling vanaf de mammoetwet compleet te krijgen!

Ad Mooldijk

 

Biologiebestanden-op-site-0.xlsx Natuurkundebestanden-op-site-0.xlsx Scheikundebestanden-op-site-0.xlsx
Publicaties