Beter weten over eten

Doel van het boek ‘Beter weten over eten’ is docenten in de natuurwetenschappen van vmbo tot en met vwo, en studenten en docenten van lerarenopleidingen te voorzien van achtergrond- en nieuwe informatie op het gebied van ‘eten’ in de brede zin van het woord. Naast artikelen geeft het boek docenten een schat aan lesmateriaal in handen waarmee zij in hun onderwijs direct aan de slag kunnen. De leeractiviteiten staan kort in het boek beschreven. Door onderaan deze bladzijde te klikken op klik hier verschijnt de inhoudsopgave van het boek.

‘Beter weten over eten’ gaat onder andere over de relatie tussen eten en gezondheid. Dat houdt meer in dan het bespreken van (on)gezondheid die een direct gevolg is van het voedingspatroon van de consument. De manier waarop voedsel wordt bewerkt en geconserveerd in de voedingsmiddelenindustrie heeft ook invloed op onze gezondheid, evenals de manier waarop het geproduceerd wordt in de landbouw. Het is daarnaast interessant om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen, die ingezet zijn om de alsmaar toenemende wereldbevolking te blijven voeden. Het gaat ons allen aan welke kant deze ontwikkelingen opgaan. De uitgangspunten zijn te herkennen in de indeling van het boek: het eerste deel gaat over consumeren, het tweede over bewerken en conserveren, het derde over produceren en het vierde en laatste deel gaat over voedsel in de toekomst (zie inhoudsopgave).

De redactieleden hechtten naast het thema gezondheid ook belang aan aspecten die een rol spelen bij het duurzaam en eerlijk produceren en bewerken van ons voedsel. Het gaat daarbij om de bewustwording van de consument ten aanzien van zijn of haar handelen bij de aanschaf ervan. Met name het eerste en het tweede deel van het boek gaan hierover. Het derde en vierde deel laten zien dat de landbouw anders ingericht moet worden, willen we als soort overleven. Hiervoor is een omslag in ons denken nodig en de medewerking van iedereen is hierbij noodzakelijk.

De proloog in het boek bestaat uit een artikel met de titel: ‘De tovenaar en de profeet: twee uiteenlopende visies op een leefbare toekomst op onze planeet’ met een bijbehorende leeractiviteit. Het lezen van dit artikel en het uitvoeren van de leeractiviteit kan bijdragen aan de meningsvorming over welk soort voeding we willen eten en hoe dit voedsel moet worden geproduceerd; het gaat daarbij met name om de manier waarop we het productieproces vorm gaan geven in de toekomst, waarin een sterk gegroeide wereldbevolking op een gezonde, duurzame en eerlijke manier gevoed moet worden.

 

Klik hier voor een inhoudsopgave met verwijzingen naar de leeractiviteiten

 

Dit boek is een uitgave in de NVON-reeks, nr 16, en is verkrijgbaar in de webshop.

Leeswijzer-.pdf Woord-vooraf.pdf Inhoudsopgave.pdf
Publicaties