Voorwoord: Gezamenlijk belang

Jan Jaap Wietsma

Het voorwoord van NVON-voorzitter Jan Jaap Wietsma:  Gezamenlijk belang

Wat doet de NVON voor haar leden? Wat doen de leden van de NVON voor de vereniging? En wat zouden we kunnen doen? Vragen waar we niet over uitgedacht raken.
Het is duidelijk: een vereniging verenigt mensen die iets gezamenlijk hebben. Een ideaal, gedeelde belangstelling, gezamenlijk belang, samen sterk staan, samen vertegenwoordigd zijn. Binnen de NVON weten we ons in ieder geval verenigd doordat we ons sterk maken voor goed onderwijs in natuurwetenschappen en techniek, of ons daar tenminste sterk voor willen maken. Tegelijk is dat ‘ene’ ook heel divers. Immers, we zijn op veel fronten tegelijk actief binnen het onderwijs. In verschillende sectoren, op verschillende niveaus, in verschillende vakken, in verschillende leeftijdsgroepen. Student en starter, volop aan de slag of pensionado die zijn tijd graag nuttig maakt. Dat geeft een veel gevarieerder beeld van de gezamenlijke belangstelling.
Het levert een groot aantal subgroepen op van mensen die veel gemeenschappelijks hebben. In de vereniging is dat terug te zien in secties, bestuurscommissies, werkgroepen en redacties. De verbinding ontstaat waar gedeeld wordt. Wellicht dat onze tijdschriften het meest zichtbaar de rol van verbindende factor vervullen, waardoor de NVON een geheel vormt. In de NVON zijn mensen verenigd die in de basis over hun eigen toko beslissen: het klaslokaal en de lessen die ze zelf geven. De belangrijkste randvoorwaarde is dat je overleg voert over de zaken die echt nodig zijn, maar je niet te veel gelegen laat liggen aan anderen, zolang ze zich maar niet met jou en je werk bemoeien. Zelfsturend en zelfstandig. Dat is een houding die bij leraren en toa’s past, en die zich doorzet in de vereniging. Die insteek is overal in de vereniging op te merken. Het werken aan gemeenschappelijke onderwerpen moet daardoor actief georganiseerd worden. Hoe je die verbinding zichtbaar maakt is één ding. Hoe je de verbinding bevordert en organiseert is een ander ding. Dan gaat het om activiteiten en besturen. En de diversiteit zien we nu terug in de manier waarop de NVON ingericht is.
Hoe je samen werkt aan gemeenschappelijke thema’s is een uitdaging die op bestuursniveau de nodige hoofdbrekens kost. Daarmee is overkoepelend en in het verenigingsbelang werken niet voor de hand liggend en vraagt dat om overleg en afstemming. Een visie op goed bètaonderwijs, hoe we aankijken tegen onderwijsbevoegdheden, de rol van techniek, ons bètaonderwijs in de toekomst: allemaal thema’s die uitstijgen boven vakken en onderwijsniveaus. In het bestuur proberen we daar zo goed mogelijk een koers in te vinden.
Iets anders: het bestuur wil graag dat er meer projecten uitgevoerd gaan worden. De NVON heeft een reserve die we graag inzetten voor goede projecten, activiteiten die ten goede komen aan onze leden. Mijn inschatting is dat veel van de leden van de NVON dingen zouden kunnen bedenken die de NVON kan gaan doen. We hebben als leden een schat aan kennis en ervaring. Als we de handen ineen slaan en samenwerken aan verschillende projecten kunnen we daarmee onszelf en de vereniging een mooie dienst bewijzen. Met dit nummer van de NVOX sluiten we het schoolseizoen af en ligt een welverdiende vakantie in het verschiet. De komende maanden zal er vast een moment komen om een interessant thema te bedenken dat in een project kan worden uitgewerkt. Ik zie zulke suggesties graag verschijnen.

Allemaal een mooie zomerperiode gewenst!

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON
Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl

3_NVOX22_TDS_NR-6.pdf
NVOX

NVOX 2022 • nummer 6 • bladzijde 3