Technisch ontwerpen als profielwerkstuk op de Universiteit Twente

Fer Coenders, Patrick van Haren

Het begeleiden van leerlingen tijdens hun profielwerkstuk is arbeidsintensief omdat zowel het proces als het product aandacht nodig hebben. Daarnaast zijn er ook organisatorische hobbels te nemen waarbij drie grote aandachtsgebieden te onderscheiden zijn, te weten: de regelgeving rond profielwerkstukken binnen de school, noodzakelijke Iaboratorium- of werkruimte en benodigde materialen. Voor de laatste twee gebieden kan gebruik gemaakt worden van mogelijkheden buiten de school, biivoorbeeld bij universiteiten, hogescholen en bedrijven.  ln dit artike! zullen de ervaringen worden beschreven die in een eerste verkennend project op de Universiteit Twente (UT) bij het ondersteunen van profielwerkstukken zijn opgedaan. Daarna zullen de ondersteuningsmogelijkheden vanuit de UT voor de toekomst worden aangegeven.

NVOX

NVOX 2001 • nummer 3 • bladzijde 122 - 124

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!