Redactioneel: Reacties

Anneke Thurlings

Redactioneel van NVOX-hoofdredacteur Anneke Thurlings: Reacties

Het is altijd fijn om complimentjes te ontvangen.
Van collega’s, van leerlingen en hun ouders, maar ook van lezers van NVOX. Na een werkweek in de Ardennen bedankte een collega mij met de woorden: “Bedankt voor de  gezelligheid”. Ik was ineens wat minder moe.
Eindexamenleerlingen die bekenden dat ze natuurkunde eigenlijk alleen maar hadden gekozen omdat het moest van de vervolgopleiding, maar toch wilden zeggen dat ze veel hadden  geleerd. “Echt mevrouw, zo moeilijk is het eigenlijk niet”. Ik beschouw dat als een compliment. Of een rector die tegen mij zei: “Dat vind ik nu echt een opmerking van een natuurkundedocent”. Ook dat heb ik maar als een compliment beschouwd. Ook van lezers van NVOX ontvangen wij wel eens een reactie, zowel positief of negatief. Zo meldde een lezer mij dat hij bij het in memoriam van professor Veltman herinnerd werd aan de fijne colleges van Veltman. Ik word blij van zulke reacties.
Onze oproep om een verklaring te geven over snel opkomend onweer in NVOX #2 heeft een mooi antwoord opgeleverd dat u kunt lezen op pagina 55.
Heel af en toe is een lezer niet tevreden met wat wij publiceren, maar gelukkig komt dat maar zelden voor. Ik wil u uitnodigen om ook eens te reageren op de inhoud van NVOX.
Wij ontvangen uw reacties graag op redactie@nvon.nl

In deze NVOX staan diverse scheikunde-artikelen waar ook reacties in voorkomen, maar dan uiteraard op de manier zoals scheikundigen dat doen. Onze eindredacteur scheikunde Rolf Soer schreef over de Edisonbatterij en de comeback van de Edisonbatterij als battolyser.
Van harte in uw aandacht aanbevolen.

Hoofdredacteur NVOX

5_NVOX21_TDS_NR-4.pdf
NVOX

NVOX 2021 • nummer 4 • bladzijde 5