Quantumlesje 6: De debroglie-golflengte van een stilstaande auto. De rol van temperatuur

Hans van Bemmel, Lodewijk Koopman

De debroglie-golflengte, λ = h/p, geeft een indicatie voor de onbepaaldheid van de positie van een deeltje. Het deeltje kan bij een meting binnen een gebiedje van die orde van grootte worden aangetroffen. Als je deze formule uit de syllabus met vwo-examenstof toepast op een stilstaand voorwerp, dan kom je in de problemen. Deze problemen kun je oplossen met behulp van een inzicht dat leerlingen kennen uit de onderbouw: bij hogere temperatuur bewegen deeltjes sneller. Door dit inzicht kwantitatief te maken, kun je bepalen tot welke temperatuur een gegeven systeem quantumgedrag vertoont. Boven die temperatuur zijn er thermische fluctuaties die de quantumfluctuaties overstemmen.

NVOX

NVOX 2015 • nummer 1 • bladzijde 16-17

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!