Ontwerpen met Techniek 12+: gauw doen.

Ineke Frederik, Cor de Beurs, Heleen Driessen, Harm Scholte

In het project Technologie en Samenleving zijn ontwerpopdrachten en docentenhandleidingen ontwikkeld voor klas 1 t/m 6. Met dit materiaal ervaren leerlingen dat technologie oplossingen biedt voor problemen uit de samenleving. Er zijn startlessen, aanleeropdrachten, praktische opdrachten en opdrachten voor profielwerkstukken. Schoolteams en netwerken van scholen kunnen tot september 2005 een beroep doen op ondersteuning en scholing. 

Download het artikel.

Frederik-I-etal-2005-Ontwerpen-met-Techniek-12-gauw-doen_NVOX_30-4_82-185.pdf
NVOX

NVOX 2005 • nummer 4 • bladzijde 182-185