Klassiek proces versus Betaprocess®

Hans van Klink

Als één van de 197 landen heeft Nederland in 2015 de klimaatdoelen van het Parijs Akkoord ondertekend. Om verdere klimaatverstoring te voorkomen dient de opwarming van de aarde beperkt te blijven tot 1,5°C, maximaal 2,0°C. Geen sector van de economie kan zich onttrekken aan deze doelstelling, onze manier van leven en handelen wordt erdoor beïnvloed. Met biomassa als vervanging van fossiele grondstoffen kan de landbouw een forse bijdrage leveren door 4-5% van het wereldwijde landbouwareaal te bestemmen voor vergroening van de chemische sector. Zonder nadelige effect op de voedselvoorziening. In dit artikel wordt uitgelegd hoe fermentatie in een klassieke suikerfabriek verloopt in vergelijking met het Betaprocess®-procedé, ook vergisting van mais en tarwe wordt toegelicht.  

NVOX

NVOX 2022 • nummer 4 • bladzijde 34-35

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!