Creativiteit in techniek

Cor de Beurs

Binnen de BINAS-vakken kunnen leerlingen bii het profielwerkstuk kiezen voor een onderzoekopdracht of een ontwerpopdracht. Ook bii ANW is er aandacht aan onderzoeken en ontwerpen. Onderzoek is het werkterrein van natuurwetenschappers en ontwerpen van ingenieurs. Via onderzoeks- en ontwerpactiviteiten maken leerlingen kennis met de voor deze beroepsgroepen kenmerkende werkwiizen en probleembenaderingen. De ingenieurstudies vormen - vergeleken met andere bètadisciplines - nog steeds de belangriikste vervolgopleiding voor leerlingen met een bètaprofiel. Toch is technisch ontwerpen een nieuw element in de tweede fase en staat de ontwerpdidactiek nog in haar kinderschoenen. De meeste docenten natuurwetenschappen voelen zich vanuit hun vak vertrouwder met natuurwetenschappelijk onderzoek dan met technisch ontwerpen. In dit artikel gaan we op zoek naar de belangrijkste verschillen en de mogeliike betekenis daarvan voor de ontwerpdidactiek.

NVOX

NVOX 2001 • nummer 3 • bladzijde 119 - 121

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!